P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :
MAJOWE ŚWIĘTA W ŚWIETLICY - PREZENTACJA (kliknij tutaj)ZACHĘCAMY DZIECI DO REALIZOWANIA KREATYWNYCH ZAJĘĆ WYSYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY LIBRUS PRZEZ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICYSwietlica szkolna odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły. Jest integralna i niezastapiona częscią systemu wychowania szkolnego, która w racjonalny sposób organizuje dzieciom ich czas wolny przed i po lekcjach. Jako jedna z najbardziej popularnych form opieki dzieckiem świetlica szkolna jest miejscem, w którym młody człowiek ma możliwość kształcenia nawyku aktywnego wypoczynku, nauczania się racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego i pozytywnych przyzwyczajeń, a także rozwijania swoich indywidualnych zdolnosci i zainteresowań . Bywa, ze jest to jedyne miejsce, w którym dzieci moga spotykać się i kontaktować z rówiesnikami, odrabiać pracę domowa czy też po prostu swobodnie bawić się . Dzieciom przebywajacym w swietlicy szkolnej oferuje siI szereg ruNnorodnych form zajęć swietlicowych .

Są to między innymi :

Zajęcia plastyczno-manualne (rysowanie ołówkiem, kredkami wycinanki , wydzieranki, wyklejanki, układanki),

Zajęcia wzbudzajace zainteresowania czytelnicze oraz ćwiczące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytelnictwo, opowiadanie basni, bajek, legend),

Zajęcia dydaktyczne (zabawy słowne, krzyNuwki, rebusy,zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania),

Zajęcia rekreacyjno-naukowe (zabawy na swieNym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, swiczenia doskonalace sprawnoss fizyczna ),

Zajęcia rozrywkowe (zabawy okolicznosciowe, konkursy),

Zajęcia relaksujace i wyciszajace (dowolne zabawy dzieci według zainteresowań, słuchanie muzyki relaksujacej).

Zajęcia dydaktyczne w swietlicy sa doskonałą okazja do przejmowania działań, majacych na celu pomoc dzieciom w nauce. Stwarzaja one często jedyną możliwość lepszego zrozumienia niektórych zagadnień poruszanych na lekcjach, poprawnego wykonywania zadań domowych.
ZAJECIA Z QUILLINGU


TOR PRZESZKOD

Najmłodsze swietliki uwielbiaja spędzać czas na beztroskiej zabawie w bawialni. Wraz z wychowawca przygotowuja tory przeszkód, dzięki którym kształtuja swoja sprawność motoryczna i równowagę. Czołganiu, przeskakiwaniu i zjeżdżaniu nie ma końca!DZIE- BABCI I DZIADKA

DzieU Babci i Dziadka obchodzony 21 i 22 stycznia wzmożyły w wychowankach swietlicy bardzo dużo kreatywnych pomysłów do tworzenia prac plastycznych. Dzieci chętnie wykonywały laurki z życzeniami i miały przy tym dużo zabawy!