P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :Swietlica szkolna odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły. Jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego, która w racjonalny sposób organizuje organizuje dzieciom ich czas wolny przed i po lekcjach. Jako jedna z najbardziej popularnych form opieki dzieckiem świetlica szkolna jest miejscem, w którym młody człowiek ma możliwość kształcenia nawyku aktywnego wypoczynku, nauczania się racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego i pozytywnych przyzwyczajeń, a także rozwijania swoich indywidualnych zdolności i zainteresowań . Bywa, że jest to jedyne miejsce, w którym dzieci mogą spotykać się i kontaktować z rówieśnikami, odrabiać pracę domową czy też po prostu swobodnie bawić się . Dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej oferuje się szereg różnorodnych form zajęć świetlicowych .

Są to między innymi :

Zajęcia plastyczno-manualne (rysowanie ołówkiem, kredkami wycinanki , wydzieranki, wyklejanki, układanki),

Zajęcia wzbudzające zainteresowania czytelnicze oraz ćwiczące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytelnictwo, opowiadanie baśni, bajek, legend),

Zajęcia dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania),

Zajęcia rekreacyjno-naukowe (zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną ),

Zajęcia rozrywkowe (zabawy okolicznościowe, konkursy),

Zajęcia relaksujące i wyciszające (dowolne zabawy dzieci według zainteresowań, słuchanie muzyki relaksującej).

Zajęcia dydaktyczne w świetlicy są doskonałą okazją do przejmowania działań mających na celu pomoc dzieciom w nauce. Stwarzają one często jedyną możliwość lepszego zrozumienia niektórych zagadnień poruszanych na lekcjach, poprawnego wykonywania zadań domowych.
JASEŁKA 2016

Przedstawienie w wykonaniu dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej dla wszystkich uczniów klas I-III SP


ZAJĘCIA Z QUILLINGU


TOR PRZESZKÓD

Najmłodsze świetliki uwielbiają spędzać czas na beztroskiej zabawie w bawialni. Wraz z wychowawcą przygotowują tory przeszkód, dzięki którym kształtują swoją sprawność motoryczną i równowagę. Czołganiu, przeskakiwaniu i zjeżdżaniu nie ma końca!DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka obchodzony 21 i 22 stycznia wzmożył w wychowankach swietlicy bardzo dużo kreatywnych pomysłów do tworzenia prac plastycznych. Dzieci chętnie wykonywały laurki z życzeniami i miały przy tym dużo zabawy!