P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :Dane kontaktowe:

telefon: 32-286-64-98

adres: 41-933 Bytom, ul. Szymały 124

adres e-mail: sp32bytom@gmail.com

Dyrektor: mgr Grażyna Dyszy

W-ce Dyrektor: mgr Ewa Gładyszewska