P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Nowości na stronie:

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Dodano: 13-06-2014, 08:53

Godz. 8:30 - akademia dla klas VI SP
Godz. 9:30 - akademia dla klas III Gim
Godz.11:00 - apel dla klas I-V SP oraz I-II Gim

dodał: Ewa

 FESTYN SZKOLNY
Dodano: 23-05-2014, 09:23

W dniu 7 czerwca od godz. 15:00 rozpoczynamy doroczny FESTYN SZKOLNY, na który serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i mieszkańców naszego osiedla.

dodał: Ewa

 DNI WOLNE OD NAUKI!
Dodano: 15-04-2014, 11:16

Przypominamy!
że dni od 28 do 30 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów. Świetlica w tych dniach prowadzi zajęcia opiekuńcze.
Spotykamy się więc d o p i e r o po
d ł u g i m weekendzie majowym
tj. 5 maja.

dodał: Ewa

 EGZAMIN G I M N A Z J A L N Y!!!
Dodano: 14-04-2014, 08:50

23.04.2014r.
część humanistyczna

godz. 9:00-10:00 -historia, wos
godz. 10:00-11:00 - przerwa
godz. 11:00-12:30 -j.polski

24.04.2014r.
część mat.-przyrodnicza

godz. 9:00-10:00 - przedmioty przyrodnicze
godz. 10:00-11:00 - przerwa
godz. 11:00-12:30 - matematyka

25.04.2014r.
część językowa

godz. 9:00-10:00 -poziom podstawowy
godz. 10:00-11:00 - przerwa
godz. 11:00-12:00 -poziom rozszerzony

Uczniowie z dostosowaniem mają czas wydłużony zgodnie z regulaminem

ŻYCZYMY POŁAMANIA PIÓR

dodał: Ewa

 S P R A W D Z I A N !!!
Dodano: 27-03-2014, 11:08

W DNIU 1 KWIETNIA 2014 R O GODZ. 9:00 ROZPOCZYNA SIĘ SPRAWDZIAN DLA KLAS VI.

To nie jest żart PRIMA APRILIS

- Klasy I-III SP mają w tym dniu 3 godz. z wychowawcą.

- Klasy IV-VI SP mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

- W gimnazjum zajęcia odbywają się według planu.

- Świetlica pracuje bez zmian.

dodał: Ewa

 KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
Dodano: 05-03-2014, 09:37

Szanowni Państwo, Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami na temat części budżetu Bytomia na rok 2014 przeznaczonej do realizacji w formie Budżetu Obywatelskiego.
W ramach tego budżetu Rodzice naszej szkoły wystąpili z propozycją realizacji projektu pn."Boisko dla piłki siatkówki plażowej i bieżnia przy ZSO nr 11 w Bytomiu".
Realizacja w/w projektu będzie uzależniona od ilości oddanych głosów w głosowaniu, które odbędzie się w dn. 17-21 marca 2014r. w naszej szkole.
Zachęcam Państwa do głosowania na nasz projekt, bowiem jego realizacja będzie służyć nam wszystkim.
To nasza wspólna sprawa i ogromna szansa na pozyskanie funduszy na jego realizację.
Maria Morga
Dyrektor Szkoły

dodał: Ewa

 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Dodano: 20-02-2014, 10:57

W dniu 13 marca 2014 r. organizowany jest
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Szkoły Podstawowej nr 32 i Gimnazjum nr 10.
Prezentacja Z S O nr 11 odbędzie się o godzinie 16.00

Z A P R A S Z A M Y

dodał: Ewa

 R E K R U T A C J A
Dodano: 20-02-2014, 10:52

Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Bytomiu ul. Szymały 124 ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015.
Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2007 r. oraz sześcioletnie urodzone w I połowie 2008 r.
Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r. będą mogły rozpocząć naukę w szkole na wniosek rodziców lub uczęszczać na zajęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Rodzice dzieci siedmioletnich(rok urodzenia 2007) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Dzieci można zapisywać od 13 marca 2014 r. do 27 marca 2014 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.
W dniu 13 marca br. od godziny od 8.00 – 19.00.

W dziale MENU -REKRUTACJA znajduje się karta zgłoszeniowa, którą należy pobrać i oddać przy zapisywaniu dziecka. Wszelkie informacje można uzyskać również pod nr telefonu 32 286-64-98.

dodał: Ewa

administracjaStrona by Zso
hosting za sms