Technologia informacyjna w zarzadzaniu szkoła


Sekretariat:

 •     Microsoft Office - pakiet programów biurowych

 •     Hermes - program Okręgowej Komisji
         Egzaminacyjnej,w którym wpisywane sa dane
         uczniów klas trzecich przystępujacych do egzaminu
         gimnazjalnego oraz uczniów klas VI szkoły
          podstawowej przystępujacych do sprawdzianu.

 •     SIO - System Informacji Oswiatowej - program
         sprawozdawczy. Dane o bazie szkolnej,
         w o nauczycielach i uczniach w różnych
         przekrojach

 •     Omikron - platforma edukacyjna -elektroniczny
          nabór uczniów gimnazjum do szkół srednich

 •     ProgMan -Kadry

  Biblioteka

 •     ProgMan - Biblioteka - archiwizacja księgozbioru

 •     Microsoft Office - pakiet programów biurowych

  Księgowosć

 •     Microsoft Office - pakiet programów biurowych

 •     ProgMan - oprogramowanie dla administracji
         budżetowej:

          - Płace
          - Przelewy
          - Finanse DDJ
          - Stołówka
          - Zlecone

 •     PABS - program do planowania budżetu

 •     Płatnik - rozliczanie skladek ZUS

 •     Formularze Rekord- sprawozdania
         finansowe

 •     Budżet RB - sprawozdania finansowe

  Dyrekcja i nauczyciele:

 •     Microsoft Office - pakiet programów biurowych

 •     PABS - program do planowania budżetu oraz
         arkusza organizacyjnego szkoły, wykorzystywany
         w cišgu całego roku do wprowadzania aneksów
         do arkusza.

 •     ProgMan - swiadectwa