Sprawozdanie z realizacji projektów szkolnych
i profilaktycznych"Zakładamy i prowadzimy firmę"
Uczniowie wzięli udział w internetowym projekcie "Zakładamy i prowadzimy firmę" polegajacym na komputerowej symulacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. W tym projekcie wzięli udział uczniowie klas III gimnazjum. Ich zadaniem było założenie wirtualnej firmy, zarejestrowanie jej w Wirtualnym Rejestrze Firm CEO oraz wykonanie zadań zawartych w kolejnych szesciu etapach funkcjonowania firmy. Realizacja całego projektu zajęła uczniom kilka tygodni. Przed przystapieniem do wykonywania zadań musieli oni zgłosić poczta elektroniczna swój udział w projekcie. Przez cały czas trwania projektu nauczyciele byli do dyspozycji uczniów. Przeprowadzali konsultacje w sprawach inwestycji, pisania biznesplanu czy odpowiedniego marketingu. Wspólnie debatowali nad sposobem księgowania i radzenia sobie z konkurencja. Mimo, że prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie jest rzecza łatwa, dzieci swietnie sobie poradziły. Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie mieli możliwosć sprawdzenia się w roli przedsiębiorców i przekonania się na własnej skórze, jak wyglada praca "na swoim". Biorac udział w projekcie dowiedzieli się, jak wyglada funkcjonowanie niewielkiej firmy w naszej okolicy - miescie, gminie, regionie. Ponadto, poznali procedurę rejestrowania firmy, dowiedzieli się, jak przeprowadzić badanie rynku i jak napisać biznesplan. Poznali zasady księgowania. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

Konkurs "Z klasy do kasy"
Wzięlismy udział w konkursie "Z klasy do kasy", którego zasady znajdowały się na stronach www.
Gazeta Wyborcza wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim ogłosiła trzecia ogólnopolska edycję konkursu z wiedzy ekonomicznej dla uczniów. Partnerami akcji byli: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczosci oraz program "Szkoła z klasa". Honorowy patronat objęły kuratoria oswiaty w całej Polsce. Uczniowie poprzez zabawę w inwestowanie "Z klasy do kasy" uczyli się efektywnego oszczędzania i inwestowania. Ich zadaniem było takie lokowanie przyznanych im wirtualnych 100 tys. zł, aby osiagnęli jak największe zyski. Mogli: "kupować" i "sprzedawać" akcje, obligacje, waluty czy korzystać z lokat bankowych. Nasza szkołę reprezentowały dwa zespoły po 5 osób, które wykonywały kolejne zadania.
Konkurs ten to nie tylko okazja do rywalizacji z rówiesnikami z innych województw, ale też edukacyjna zabawa, która zapewniła uczniom dużo nowej wiedzy ekonomicznej, naukę wspólnej pracy i podejmowania trudnych decyzji. Wszyscy uczestnicy otrzymali "Certyfikat inwestora".

"Z giełda na ty"
Projekt "Z giełda na ty", w którym brali udział uczniowie naszej szkoły połaczony był z cyklem lekcji pod wspólna nazwa "Z giełda na ty". Dał on możliwosć wszechstronnego zaprezentowania umiejętnosci zdobywanych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, matematyki i informatyki. Udział w projekcie to była doskonała możliwosć zmierzenia się uczniów z realiami gospodarki rynkowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu szeroko rozumianej technologii informacyjnej. Najważniejsze jest jednak to, że pojawiajacy się element rywalizacji pozwolił zmobilizować uczniów do twórczego myslenia, samodzielnego poszukiwania, analizowania i przetwarzania informacji- a więc tych umiejętnosci, które są kluczowe w całym kształceniu.

"Skok w przedsiębiorczosć"
Uczniowie brali również udział w konkursie "Skok w przedsiębiorczosć". Konkurs organizowany był przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczosci, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczosci i Zarządzania im. Leona Kozmińskiego oraz Program Interkl@sa. Celem ogólnopolskiego konkursu "Skok w przedsiębiorczosć" była popularyzacja idei przedsiębiorczosci oraz kształtowanie zachowań rozwijajacych przedsiębiorczosć. Konkurs składał się z trzech etapów. Zawody pierwszego stopnia były dwu etapowe i odbywały się poprzez Internet. Polegały na rozwiazaniu przez uczestnika wstępnego testu majacego na celu zapoznanie z trescia i zakresem merytorycznym Konkursu oraz po zalogowaniu się rozwiazaniu zadań testowych w scisle okreslonym czasie. Zawody drugiego stopnia były jednoetapowe, przeprowadzane w Internecie, polegały na rozwiazaniu zadania - studium przypadku z zakresu podstaw przedsiębiorczosci i tematyki Konkursu oraz ocenie wylosowanych pięciu rozwiazań konkurentów. Zawody trzeciego stopnia były dwu etapowe. Polegały na zaprezentowaniu w Internecie własnego projektu "Pomysł na biznes" przez 50 wyłonionych wczesniej uczestników konkursu oraz ocenie tych pomysłów. Finał konkursu polegał na przeprowadzeniu symulacyjnej gry decyzyjnej zwiazanej z tematyka przedsiębiorczosci. Udział w tym konkursie był dla młodzieży swietną szkoła biznesu. Nauczył ich szybkiego podejmowania decyzji, pewnosci siebie. Dostarczył też wiedzy na temat zakładania własnego przedsiębiorstwa.

W bieżacym roku szkolnym priorytetami pracy wychowawczej sa:

I   czuwanie nad bezpieczeństwem naszych uczniów, wdrażanie ich do bezpiecznych zachowań, eliminowanie negatywnych zachowań takich jak: przemoc, agresja - czyli tworzenie przyjaznego klimatu szkoły.

II   uczenie dzieci zasad kulturalnego zachowania i dobrych manier.

III   promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie swiadomej troski o zdrowie, umiejętnosci organizowania wolnego czasu i różnych form aktywnego wypoczynku.


Ad.1.   Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom stanowi podstawowe zadanie, przed którym staja rodzice i nauczyciele. Wraz z rozwojem dzieci i ich samodzielnosci musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznoscią wyposażenia ich w umiejętnoscia przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jesli już zaistnieja - w zdolnosci do radzenia sobie z trudna sytuacja. Chodzi nam przede wszystkim o solidną informację kierowana do dzieci. W zwiazku z tym kontynuujemy zadania ogólnopolskiej kampanii
Szkoła bez Przemocy,
w którym nasza szkoła uczestniczyła w ubiegłym roku. Realizować będziemy programy:

 •     PROGRAM PSYCHOEDYKACYJNY
           - JESTEM BEZPIECZNY
    (pobierz plik Word)


 •     ROK BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE  (pobierz plik Word)

 •     SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
          PRZEMOCY
    (pobierz plik Word)

      
 •     PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA WAGAROM   
          (pobierz plik Word)


  Ad.2   Chcemy ponadto, aby nasze dzieci były przygotowane do własciwych wyborów życiowych związanych ze swoim zdrowiem. Uważamy bowiem, że najlepsza forma profilaktyki przed wieloma zagrożeniami jest dbanie o zdrowie, uczenie dzieci zdrowego stylu życia. Chcemy uczyć nasze dzieci jak aktywnie spędzać wolny czas, jak rozwijać zainteresowania. Tu realizować będziemy program Trzymaj Formę, Program Profilaktyki, program Życie Bez Uzależnień. Zapraszamy tez nasza młodzież do skorzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, tj. kół zainteresowań licznych zajęć sportowych, pracy w organizacjach szkolnych. Dobrze, zdrowo, przyjemnie spędzony czas to także profilaktyka!

  Ad.3  Ponadto chcielibysmy nauczyć nasze dzieci obowiazujacych zwyczajów, norm towarzyskich i reguł grzecznosci, bo to pomaga w życiu, otwiera wiele drzwi do ich przyszłosci. Kiedy bowiem dobrze wychowane dzieci dorastaja, stwierdzaja już jako dorosłe osoby, że dobre maniery sa prawdziwym skarbem tak w poszukiwaniu pracy, jak i kontaktach międzyludzkich. Mam nadzieje nauczyć nasze dzieci: uprzejmosci, życzliwosci, punktualnsci, dyskrecji, grzecznosci – tych najważniejszych zasad savoir-vivru. Pomoże nam w tym realizacja programy Sztuka Dobrych Manier. W wymienionych zadaniach wychowawczych na bieżacy rok, jak zawsze, jak co roku towarzyszyli nam specjaliści . Wychowujac tak liczna społecznosć uczniowska należy korzystać z cennych i profesjonalnych porad instytucji powołanych w tym celu. Dzieci będa więc brały udział w różnych spotkaniach ze specjalistami. Pamiętajmy jednak, że to Państwo - jako Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, to dom rodzinny ma największe prawo i obowiazek w wychowaniu. Jako szkoła naszymi działaniami wychowawczymi, które wczesniej wymieniłam, jedynie wspieramy rodziców w sprawach wychowania. Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy i pomocy.  zalaczniki:

 •     GRY I ZABAWY PRZECIWKO AGRESJI
          (pobierz plikWord)


 •     FOLDER DLA RODZICÓW   (pobierz plikWord)
      
 •     PRIORYTETY PRACY WYCHOWAWCZEJ
          (pobierz plik Word)

      
 •     SZKOLNY PROGRAM PPROFILAKTYKI
          (pobierz plik Word)

 •     PROGRAM WYCHOWAWCZY  (pobierz plik Word)