Realizacja programuBEZPIECZEŃSTWO W SIECI


      nastapi w formie:

 •    zajęć o tematyce Bezpieczny Internet na lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych,

 •    zorganizowania Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu (broszury, gazetki scienne, konspekty dla nauczycieli)

 •    rozprowadzenia wsród uczniów ulotek (dostępnych w sieci) dotyczacych w/w tematów,

 •    umieszczenia na stronie internetowej oraz na gazetce sciennej działu poswięconego omawianej tematyce i stałej jego aktualizacji,

 •    przygotowania dla rodziców materiałów informacyjnych w formie broszury opisujacej poruszane problemy, omówienia problemu i rozdania gazetek podczas wywiadówki szkolnej,

 •    szkolenia Rady Pedagogicznej na temat Zagrożeń
  w sieci
  ,

 •    udziału uczniów w imprezach promujacych bezpieczeństwo w sieci,

 •    nadzorowania pracy uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pracy w bibliotece multimedialnej (także za pomoca specjalistycznego oprogramowania),

 •    systematycznego sprawdzania komputerów szkolnych programami antywirusowymi oraz odpowiedniej konfiguracji ustawień zabezpieczeń w przegladarce.  Program Bezpieczeństwo w sieci  (plik.doc)

  Dzień Bezpiecznego Internetu (prezentacja multimedialna)