BIBLIOTEKA JAKO
SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI
Prezentacja multimedialna biblioteki szkolnej (plik.pps)


     Nasza biblioteka jako SCI przygotowuje użytkowników do swiadomego odbioru informacji w różnej formie. Jest to integralna częsć szkoły, która wspiera proces nauczania, wychowania, służy kształceniu uczniów i nauczycieli.
     Stwarza również warunki do prowadzenia różnego rodzaju zajęć edukacyjnych przez wszystkich nauczycieli w ramach danego przedmiotu, nauczania blokowego czy scieżki edukacyjnej. Jest to podyktowane dażeniem do coraz efektywniejszego wspomagania dydaktyki szkolnej w zakresie potrzeb ucznia i nauczyciela. Działania te służa przeobrażeniu uczniów z biernych odbiorców w aktywnych badaczy i poszukiwaczy wiedzy.
     Jednym z działań jest przygotowanie uczniów do tworzenia autorskiej informacji poprzez: wyposażenie uczniów w przybory do poszukiwań multimedialnych, dostarczenie uczniom informacji multimedialnej w celu umożliwienia opracowywania własnych dokumentów (strony internetowe, prezentacje itp.)

Biblioteka posiada:
 •   4 komputery z dostępem do Internetu, służace do pracy nauczycieli i czytelników
 •   1 komputer z programem Biblioteka
 •   telewizor,
 •   magnetowid
 •   odtwarzacz DVD
 •   radiomagnetofon
 •   drukarkę
 •   projektor multimedialny


       Uczniowie i nauczyciele korzystaja ze zgromadzonych przez bibliotekę programów multimedialnych, autorskich opracowań multimedialnych, Internetu, poprzez który przeglšdaja strony edukacyjne opracowuja scenariusze imprez, gromadzš potrzebne materiały (m.in. do opracowań gazetek, referatów, scenariuszy, dyplomów itp), oraz wymieniaja informacje i doswiadczenia dzięki poczcie elektronicznej.
       Program Biblioteka umożliwia prowadzenie ksiag inwentarzowych, katalogów i kartoteki zagadnieniowej. Program daje więc możliwosć szybkiego i sprawnego wyszukiwania informacji.

  Wykaz multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz krótki opis prezentacji poswięconej pracy biblioteki szkolnej.


  Multimedialne materiały dydaktyczne zakupione przez szkołę:

  - Encyklopedia popularna A- Zet
  - Encyklopedia wszechswiata
  - Encyklopedia przyrody - Pascal multimedia
  - Encyklopedia przyrody
  - Encyklopedia XX wieku
  - Encyklopedia zwierzat - ssaki
  - Encyklopedia starożytnych cywilizacji
  - Encyklopedia geografii
  - Jak to działa? - Przewodnik po magicznym swiecie
     wynalazków i odkryć
  - Niemiecki dla sredniozaawansowanych
  - Matematyka z elementami informatyki w gimnazjum
    klasa I
  - Elektroniczne sprawdziany z matematyki dla gimnazjum
  - Edukacja europejska: Europa daleka czy bliska?
  - Nasza Europa Twoje miejsce: Informator dla młodzieży
    i organizacji młodzieżowych
  - Vademecum: Historia w obrazach: Wykorzystanie filmu
    oraz zródeł ikonograficznych na lekcji hstorii
  - Biologia. Elektroniczny indeks do vademecum.
  - Encyklopedia elektroniczna na podstawie polskiej
    wersji wikipedii.
  - Program Gimnazjum + Liceum
  - Przewodnik Natura 2000: Siedliska i ostoje ptaków
    ginacych w Polsce
  - Atlas Przyroda - multimedialny program edukacyjny
  - Multimedialny przewodnik po Wyżynie Slaskiej
  - Muzeum chleba
  - Recytacja wierszy i prozy w wykonaniu Sławomira
    Lewandowskiego
  - Fizyka: Programy komputerowe do eksperymentów
    uczniowskich.
  - Odgłosy zwierzat- ssaki:Przyroda. Materiały do
    ciekawych lekcji. Sprawdzian umiejętnosci.
  - Odgłosy zwierzat – ssaki: Przyroda. Materiały do ciekawych lekcji. Sprawdzian umiejętnosci.
  - Elektroniczna ortografia.
  - Między nami literkami. Edukacyjne programy dla dzieci..
  - Smok wawelski . Basnie polskie.
  - Klik uczy czytać
  - Gry edukacyjne 2. Rozrywka
  - Alfabet nauka czytania i pisania
  - Poznaj swiat plastyki

  Programy multimedialne opracowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
  - Finlandia - kraj sw. Mikołaja
  - Historia ksiażki
  - Parki Narodowe w Polsce
  - Ludzie drogowskazy- oni rozsławili Slask w kraju i na swiecie

  Programy multimedialne opracowane przez nauczycieli:
  - Bytom moje miasto - Z życia ludu slaskiego
  - Zapraszam do swiata lektur
  - Wycieczka do lasu
  - Las segiecki
  - Bytom
  - Scieżka dydaktyczna przy szkolnym ogrodzie dendrologicznym
  - Przewodnik po arboretum
  - Czworokaty i ich własnosci
  - Wies
  - Wynalazki

       Dzięki SCI uczniowie rozbudzaja swoje potrzeby czytelnicze, przygotowuja się do pracy samokształceniowej i wykorzystuja multimedia jako narzędzia pracy intelektualnej.

  Prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów i przekazane do biblioteki szkolnej do wykorzystania na lekcjach poszczególnych przedmiotów.