Udział uczniów w międzyszkolnych
konkursach i olimpiadach
w których Internet jest elementem
zadań konkursowych lub ich rozwišzańRok szkolny 2006/2007


 • Ogólnopolski konkurs literacki          -  2 wyróżnienia

 • Ogólnopolski konkurs na basń          -  2 wyróżnienia

 • Ogólnopolski konkurs z języka
       angielskiego FOX                            -   I miejsce

 • Konkurs swiatowy Oxford Plus        -   laureat IV st.
                                                               wyróż. III i IV st.

 • Ogólnopolski konkurs English
       High Flier                                         -   laureat

 • Ogólnopolski konkurs
       Eko-Planeta                                    -   II m w woj.

 • Międzynarodowy konkurs
       Pikowat                                          -   II miejsce

 • Ogólnopolska Olimpiada
       matematyczna Olimpus                    -   laureat,
                                                                  III miejsce

 • Międzynarodowy konkurs
       matematyczny Kangur                     -   laureat,
                                                                 II miejsce

 • Międzynarodowe Mistrzostwa
      w grach matematycznych
       i logicznych                                      -   finalista

 • Wojewódzki konkurs
       Nudna Matematyka                                                              -   IV miejsce
 • Wojewódzki konkurs
       Duety chemiczne                                                              -   VI miejsce

 • Olimpiada przedmiotowa
       z biologii                                           -   laureat

 • Olimpiada przedmiotowa
       z chemii                                            -   laureat

 • Rejonowy konkurs Piosenki
       Obcokrajowej                                 -   I miejsce
 • Miejski Konkurs Chemiczny
       Z Chemia za Pan Brat                      -   I miejsce

 • Rejonowy Konkurs Wiedzy
       Chemicznej                                      -   II miejsce

 • Miejski Konkurs
       Interdyscyplinarny Wielkie
       postacie Bytomia                               -   III miejsce

 • Wojewódzki Konkurs Chemiczny
       Młody Chemik                                  -   I miejsce

 • Międzyszkolny konkurs gier
       kompuerowych
       Counter Strike                                   -  I i II miejsce,


  Rok szkolny 2007/2008


 • Wojewódzki konkurs dla kl. I
       Nudna matematyka                            -   I miejsce

 • Wojewódzki konkurs dla kl. II
       Nudna matematyka                           -   IV miejsce

 • Wojewódzki konkurs dla kl. II
       Młody chemik                                    -   I miejsce

 • Wojewódzki konkurs
       750 lat sw. Jacka                                -   III miejsce

 • Wojewódzki konkurs fotograficzny
       Najpiękniejsze okazy przyrodnicze
       w mojej miejscowosci                         -   I miejsce,
                                                     wyróżnienie

 • Ogólnopolski konkurs j. angielskiego
       EHF                                                  -   III miejsce

 • Międzynarodowy konkurs
       j. angielskiego OXFORD PLUS         - I   miejsce z wyróżnieniem, 6 ucz.

 • Międzyszkolny konkurs gier
       kompuerowych Counter Strike           -   II miejsce,
                                                                     IV miejsce,

       Fifa                                                     -  III miejsce


  Ważniejsze osišgnięcia sportowe
  Rok szkolny 2006/2007 • Piłka nożna 6-osobowa                       -   Finał woj.
 • Tenis stołowy chłopców                      -   II miejsce
                                                                 na szczeblu rej.
 • Sztafetowe biegi przełajowe
       chłopców                                            -   II miejsce
                                                                 na szczeblu miej.
 • Piłka ręczna dziewczat                        -   III miejsce
                                                                 na szczeblu miej.
 • Siatkówka chłopców                          -   III miejsce
                                                                 na szczeblu miej.
 • Siatkówka dziewczat                          -   II miejsce
                                                                 na szczeblu miej.
 • Indywidualne zawody
       LA dziewczat                                    -   III miejsce
                                                                 na szczeblu miej.
 • Indywidualne zawody
       LA chłopców                                     -   III miejsce
                                                                 na szczeblu miej.