WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


Zalacznik:

Prezentacja multimedialna
z pobytu naszych czeskich przyjacioł w naszej szkole  
(plik.pps)

    Dnia 27.10.06 r. podjeto uchwałe nrXXXI/499/04 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nawiazania współpracy pomiędzy Bytomiem a Vsetinem w Republice Czeskiej.
    Na spotkaniu dyrektorów szkół bytomskich 24.11.04r przydzielono partnerska szkołe Zespołowi Szkół Ogólnokształcacych nr 11 w Bytomiu. Harmonogram współpracy obejmował:

1. Nawiazanie kontaktów droga elektroniczna między
    uczniami polskiej i czeskiej szkoły.

2. Projekt edukacyjny Poznajmy sie, który obejmował
    działy:
- Historia Bytomia / Vsetina
- Geografia Bytomia / Vsetina
- System edukacyjny Bytomia / Vsetina
- Ochrona przyrody
- Zabytki
- Twórcy kultury

3. Projekt edukacji regionalnej: Miesiac kultury polsko
    czeskiej

Zakres programowy :
-   Stroje ludowe ( Zdjecia)
-   Piesni ludowe regionu (Nagrania)
-   Tańce regionalne (kasety video)
-   Wielcy kompozytorzy (albumy)
-   Konkursy plastyczne


Przyjazd grupy uczniów z Vsetina do Bytomia
-   Zorganizowanie wystawy prac plastycznych
-   Organizacja konkursów i zawodów sportowych
-   Zwiedzenie zabytków Bytomia.
    Projekt współpracy z czeska szkoła rozpoczęto od wymiany adresów do korespondencji elektronicznej i uczniowie porozumiewaja się ze sobš przez cały czas (zarówno obecni uczniowie kl.I do III Gimnazjum, jak i nasi absolwenci).Miłym akcentem sa karty swiateczne wysyłane na Swieta Bożego Narodzenia i Swieta Wielkanocne. W ramach współpracy ciekawym przedsiewzieciem był cykl konkursów plastycznych, który pozwolił lepiej się poznać naszej młodzieży, wzbogacił wiedzę z zakresu sztuki, pokazał ciekawe techniki wykonania prac, wzbogacił doswiadczenie uczniów i nauczycieli. Cykl obejmował następujšce tematy:

-   Złota jesień
-   Jak postrzegam swiat
-   Portret mojego przyjaciela
-   Basnie, opowiadania i legendy

Organizowane przez nasze szkoły konkursy, przesyłane informacje na temat swojej miejscowosci, zabytków, edukacji, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zainteresowań młodzieży pozwoliły zaciesnić wzajemne kontakty, których ukoronowaniem była wizyta czeskiej młodzieży i nauczycieli z dyrektorem Liborem Sloavačkiem .
    Delegacje z Vsetina goscilismy w dniach 25.05.07 i 26.05.07.Odwiedziło nas 25 uczniów i 4 nauczycieli oraz dyrektor szkoły. Wizyta rozpoczeła sie od serdecznego powitania, wymiany prezentów oraz zwiedzenia naszej szkoły. Następnie goscie pojechali na wycieczke do Bytomia i podziwiali najpiekniejsze miejsca Bytomia, a także odwiedzili Urzad Miejski i spotkali się z władzami Bytomia. W drodze powrotnej wstapili do Centrum Handlowego Real.
    Wieczorem zorganizowano spotkanie nauczycieli obydwu szkół, a dla młodzieży odbyła się dyskoteka z konkursami, zabawami i tańcami. Wieczór ten bardzo zbliżył nasza młodzież, pozwolił na poznanie różnych kultur, a szczególnym wydarzeniem było spotkanie uczniów, którzy do tej pory znali się tylko z korespondencji.
    Nastepnego dnia pobytu goscie zwiedzili zabytkowš kopalnie w Tarnowskich Górach oraz Sportowa Doline. Po południu odbyły się rozgrywki sportowe między szkołami: mecz koszykówki i siatkówki.

    Wizyta gosci z Czech bardzo pogłebiła nasza współprace, pozwoliła na poznanie kultury naszych krajów i wzbogaciła wiedzę naszych uczniów o dalekich , a jednoczesnie bliskich narodach. Nastepnym elementem naszej współpracy będzie wizyta polskiej delegacji we Vsetinie planowana na wiosne 2008 roku.


W naszej szkole jest prowadzone Koło Języka Rosyjskiego, więc ciekawa propozycja było
podjęcie w 2006 roku współpracy z rosyjska
szkoła w Dymitrowie.

Na poczatek otrzymalismy informacje o sposobie nauczania, o zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, o sukcesach uczniów w różnych dziedzinach wraz ze zdjęciami szkoły i nauczycieli. My również przekazaliœmy do Dymitrowa informacje i zdjęcia naszej szkoły.
Uczniowie z Koła Języka Rosyjskiego przesłali adresy e-mailowe uczniom rosyjskiej szkoły.
    Mamy nadzieję, że współpraca ta zaowocuje nowymi, ciekawymi pomysłami. Jestesmy otwarci na wszelkie ciekawe propozycje.


    Zgłosilismy też akces przystapienia szkoły do programu Comenius Long Life Learning. W trakcie opracowania projektu językowego My little homeland tworzenie grupy projektowej, w skład której wchodza szkoły ze Szwecji, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii, Włoch, Rumunii, Litwy i Niemiec.
    W trakcie trwania projektu zostały zaplanowane cztery spotkania międzynarodowe, w których wezmš udział przedstawiciele szkół z 9 państw.
    Główny produkt finalny to ksiażka wirtualna na stronie internetowej www.chain.to.
    Wykorzystanie Internetu do realizacji projektu jest niezbędne, bo jest to obecnie najlepszy sposób na zwielokrotnienie zasięgu i popularyzację wyników projektu wsród innych szkół z państw, które nie biora w nim udziału.