P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


Kalendarz zebrań z rodzicami
oraz konferencji Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 2018/2019


19.09.2018r. - zebrania ogólne dla rodziców
                        klas IV – 16:30

20.09.2018r. - Zebrania ogólne (radiowęzeł)
                       17:00 - 18:00- zebranie przedstawicieli
                        "trójek klasowych"

08.11.2018r. - Zebrania ogólne – 16:30
                        Konsultacje 17:30-18:30

03.01.2019r. - Konsultacje 16:30-17:30
                        Informacje o przewidywanych
                        stopniach niedostatecznych

21.01.2019r. - Informacje o przewidywanych
                        stopniach na I semestr
                        (informacja pisemna dla rodziców)

04.02.2019r. - Konferencja klasyfikacyjna

05.02.2019r. - Zebrania wywiadówkowe
                        (radiowęzeł) - 17:00

07.02.2019r. - Konferencja plenarna.

04.04.2019r. - Zebrania ogólne 16:30
                        Zebrania konsultacyjne 17:30-18:30

16.05.2019r. - Zebrania konsultacyjne 16:30-17:30
                        Informacje o przewidywanych
                        stopniach niedostatecznych.

07.06.2019 r. - Informacje o przewidywanych
                         stopniach na koniec roku szkolnego
                         (informacja pisemna dla rodziców)

13.06.2019r. - Konferencja klasyfikacyjna

17.06.2019r. - Konferencja plenarna

18.06.2019r. - Zebrania ogólne 17:00