P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


Terminy  egzaminu  gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty  
  w roku szkolnym 2018/2019EGZAMIN  GIMNAZJALNY

Część humanistyczna - 10 kwietnia 2019r

 • godz.   9:00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy
                            o społeczeństwie (60 min)
 • godz. 11:00 - egzamin z zakresu języka polskiego
                            (90 min.)


  Część matematyczno-przyrodnicza- 11 kwietnia 2019r.

 • godz.   9:00 - egzamin z zakresu przedmiotów
                            przyrodniczych (biologia, chemia,
                            fizyka, geografia - 60 min)
 • godz.11:00 - egzamin z zakresu matematyki
                            (90 min)


  Część z języka nowożytnego - 12 kwietnia 2019r.

 • godz.   9:00 - egzamin na poziomie podstawowym
                            (60 min.)
 • godz. 11:00 - egzamin na poziomie rozszerzonym
                            (60 min.)

  Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • matematyki;
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii    fizyki i chemii;
 • języka obcego nowożytnego
     na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa

  Wyniki egzaminu w skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu.

  Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający


  EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY
  kliknij, aby powiększyć  kliknij, aby powiększyć