P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


WYDARZENIA SZKOLNE

Rok szkolny 2020/2021


Święto Edukacji Narodowej


Nakrętkomania


Akcja Znicz


2c w akcji


Dzień Chłopaka


Międzynarodowy Dzień Kropki


Sprzątamy świat


W cieniu koronawirusa


Nagrody Prezydenta


Inauguracja nowego
roku szkolnego

Powrót