P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


SKŁAD PREZYDIUM
RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Przewodnicząca - Katarzyna Szymanowicz
 • Zastępca Przewodniczącej- Agnieszka Pogorzałek
 • Skarbnik - Katarzyna Bensz
 • Członek - Anna Kuboszek
 • Członek - Dorota Przygoda
 • Członek - Aleksandra Majorek


KOMISJA REWIZYJNA
Rady Rodziców
 • Przewodniczący - Łukasz Sałata
 • Zastępca Przewodniczącego- Aleksander Pałka
 • Sekretarz - Anna Antoszewska


ZESPÓŁ DORADCZY
przy Radzie Rodziców

 1. Ewa Masiarz
 2. Patrycja Wierzbicka-Kania
 3. Beata Renka


Dyżur skarbnika: sroda 8:00-10:00