P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


SKŁAD PREZYDIUM
RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Przewodnicząca - Iwona Nowacka
  • Zastępca Przewodniczącej- Agnieszka Pogorzałek
  • Skarbnik - Katarzyna Bensz


KOMISJA REWIZYJNA
Rady Rodziców
  • Przewodniczący - Łukasz Sałata
  • Zastępca Przewodniczącego- Aleksander Pałka
  • Sekretarz - Anna Antoszewska


ZESPÓŁ DORADCZY
przy Radzie Rodziców

  1. Ewa Masiarz
  2. Patrycja Wierzbicka-Kania
  3. Beata Renka


Dyżur skarbnika: sroda 8:00-10:00