P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Informujemy, ze Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Szkola Podstawowa 32 im 1 Pulku Strzelcow Bytomskich , ul. Szymaly 124 w Bytomiu.


Informujemy, ze Inspektorem Danych Osobowych jest p. Marzena Kryszkowska

Adres:
Urzad Miejski Bytom
Smolenia 35
41-902 Bytom
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl
 • Klauzula informacyjna - Wniosek o udostepnienie / Zabezpieczenie nagran z monitoringu wizyjnego
  (plik.pdf) • Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 32 - klauzula informacyjna.
  (plik.pdf) • klauzula informacyjna - rekrutacja nauczyciele i inni pracownicy
  (plik.pdf) • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna - rodzic, opiekun prawny, uczniowie.
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna - stolowka.
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna - Swietlica
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna dla kontrahentow.
  (plik.pdf) • Klauzule informacyjne dziennik eletroniczny, zdalne nauczanie
  (plik.pdf) • Instrukcja dot. wykorzystania prywatnego sprzetu do realizacji zdalnego nauczania.pdf
  (plik.pdf) • Instrukcja wykorzystania prywatnego sprzetu do pracy zdalnej
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna PPK
  (plik.pdf) • Procedura zmiany, wycofania danych
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna - strona internetowa
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna - AIO pracownicy
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna - Facebook
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna - rodzice druki informacyjne
  (plik.pdf) • Klauzula informacyjna - nauczyciele, pracownicy
  (plik.pdf)

 • Klauzula informacyjna - jezyk mniejszosci narodowej
  (plik.pdf)

 • Klauzula informacyjna - ogolna szkola
  (plik.pdf)

 • Klauzula informacyjna - zajecia rewalidacyjne
  (plik.pdf)

 • Wzor wycofania zgody - pracownik SP 2022
  (plik.pdf)

 • Wzor wycofania zgody - uczeń SP 2022
  (plik.pdf)


  Powrot