P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu.


  • Informacja z otwarcia ofert

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Ogloszenie

  • Przedmiar

  • Istotne postanowienia umowne

  • Oferta i oswiadczenie

  • Oswiadczenie dot. podwykonawcy