P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Konkurs na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu.  • Ogłoszenie

  • Załacznik 1 do ogłoszenia - decyzja

  • Załacznik 2 - szkic

  • Załacznik 3 - istotne postanowienia umowne

  • Załacznik 4 - oferta

  • Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • hosting za sms