P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Z A S A D Y
R E K R U T A C J I
U C Z N I Ó W


DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32
im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich
W BYTOMIU


Zapisów dzieci do klas I Szkoły Podstawowej nr 32
im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich dokonuje sekretariat szkoły w terminie od
11 marca 2019 r.
do 10 maja 2019r.
w godzinach od 8:00 do 15:00.

W dniu 13 marca
zapraszamy
na Dzień Otwarty o 16:30.
W tym dniu wszelkich informacji na temat zapisu dzieci udziela sekretariat w godzinach od 8:00 do 18:00


W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego i z języka angielskiego.
Uczniowie klas II na zajęcia szachowe i z siatkówki.

Dla przyszłorocznych pierwszoklasistów proponujemy:
 • gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki
      korekcyjnej,
 • aerobic,
 • cykliczne spotkania z pedagogiem szkolnym pod hasłem
     "Rozwijam swoje zmysły" (cykl zajęć z elementami
      integracji sensorycznej).

 • Zapisu dziecka do szkoły dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamośći rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły).


 • Komunikat nr 1
        (pobierz plik)


 • Zgłoszenie dziecka do klasy I SP nr 32
        (pobierz plik)


 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP nr 32
        (pobierz plik)


 • UCHWAŁA NR LV/681/17
        (pobierz plik)

 • Powrót