P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Stołówka szkolna
Kwota do zapłaty za obiady na miesiąc październik wynosi 95,00 zl. Wpłaty należy dokonać do dnia 25-go września.Regulamin płatności i korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu


Prosi się rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do stołówki szkolnej lub do świetlicy o wypełnienie odpowiednich dokumentów (Karta Zgłoszenie dziecka do stołówki, Karta Zapisu dziecka do świetlicy) znajdujących się na portierni szkoły lub do pobrania poniżej.
Wypełnione dokumenty należy złożyć do dnia 3.09.br. na portierni szkoły.
Żywienie dzieci rozpoczyna się dnia 6 września (poniedziałek).
Kwota do zapłaty za obiady na miesiąc wrzesień wynosi 95,00 zł. (stawka żywieniowa - 5,00 zł.).

Jeżeli dziecko w ubiegłym roku szkolnym korzystało ze stołówki przelewu należy dokonać na ten sam nr konta do dnia 3.09.
W przypadku gdy dziecko nie korzystało ze stołówki, prosi się o szybkie dostarczenie karty zgłoszenia celem wygenerowania nr konta.


  • Regulamin korzystania z obiadów.
    (plik.pdf)
  • Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów - otwórz kartę

  • Karta zapisu dziecka do świetlicy - otwórz kartę


  • Powrót