P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Stołówka szkolna
Kwota do zaplaty na obiady za miesiac luty wynosi 80 zł.
Wpłaty za obiady należy dokonać do dnia 25.01.2020 r.

Regulamin płatnosci i korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu


  • Regulamin korzystania z obiadów.
    (plik.pdf)
  • Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów.
    (plik.pdf)

  • Powrót