P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


Kalendarz roku 2018/2019


-Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.09.2018r.

-Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2018r. - 31.12.2018r.

-Ferie zimowe
11.02.2019r. - 24.02.2019r.

-Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2019r. - 23.04.2019r.

- Egzamin dla uczniów klas III gimnazjum:

- cz. humanistyczna - 10.04.2019
- cz. przyrodniczo-matematyczna - 11.04.2019
- cz. językowa - 12.04.2019

- Egzamin dla uczniów klas VIII SP:

- cz. humanistyczna - 15.04.2019
- cz. przyrodniczo-matematyczna - 16.04.2019
- cz. językowa - 17.04.2019

-Zakonczenie rocznych zajęć dyd.wych.
21.06.2019r.

-Ferie letnie
22.06 - 31.08.2019r.

-Lista dodatkowych dni wolnych
02.11.2018r.
02.01.2019r.
29.04.2019r.
30.04.2019r.
02.05.2019r.
oraz dni egzaminów gimnazjum i egzaminów ósmoklasisty.

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)