P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :   Skład Rady Pedagogicznej
w dniu rozpoczęcia działalności szkoły
mgr Halina Węgrzyn
mgr Halina Jarosz
mgr Bronisława Szeja
Jolanta Błaszczyk
mgr inż. Bożena Brzęczek
Anna Cieśla
Wiesława Czajka
Robert Deptała
Ewa Droszcz
Barbara Dudkowska
mgr Władysława Grzywna
Grażyna Habzik
mgr inż. Anna Hoła
Dorota Huras
Małgorzata Jackowska
Helena Janowska
mgr Ewa Kawejsza
Katarzyna Kukulska
mgr Robert Ky
Barbara Lisowska
Barbara Łata
Anna Mainka
mgr Maria Morga
Violetta Niesler
Jolanta Paliga
mgr Joanna Podsiadło
Grażyna Zejer - Proft

- dyrektor szkoły
- zastępca dyr. szkoły
- zastępca dyr. szkoły
- nauczanie początkowe
- matematyka, fizyka
- nauczanie początkowe
- nauczanie początkowe
- praca -technika
- świetlica
- nauczanie początkowe
- nauczanie początkowe
- nauczanie początkowe
- matematyka, fizyka
- język polski
- nauczanie początkowe
- nauczanie początkowe
- biblioteka
- nauczanie początkowe
- kultura fizyczna
- kierownik świetlicy
- muzyka
- praca-technika
- biologia
- nauczanie początkowe
- nauczanie początkowe
- geografia
- nauczanie początkowe

Powrót