P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :PoczątkiPrezydent Miasta Bytomia dnia 15 czerwca 1985 r. wydaje postanowienie o utworzeniu z dniem 1 września 1985 r. Szkoły Podstawowej nr 32 w Bytomiu przy ul.Szymały 124. Dyrektorem szkoły zostaje H.Węgrzyn a vicedyrektorem p.H.Jarosz. Pracę podejmuje 26 nauczycieli, naukę rozpoczyna 666 uczniów w 29 odziałach.

Rok szkolny 1986/1987 ogłoszono rokiem sztandaru i nadaniem imienia patrona gen. Jerzego Ziętka. W dniu 5 czerwca 1987 r. odbyły się w szkole uroczystości miejskie związane z nadaniem imienia oraz sztandaru szkoły. Dnia 1.X.1991 r. dyrektorem szkoły została M.Morga, wicedyrektorem byli mgr Anna Hoła, mgr Bronisława Szeja.

Aktem założycielskim Szkoły Publicznej i Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 15 marca 1999 r. utworzono Gimnazjum nr 10 Zespół Szkoł Ogólnokszałcących nr 11 w Bytomiu przy ul. Szymały 124. Od września 1999 r. szkołš stała się Zespołem Szkół Ogólnokszałcących nr 11 w Bytomiu w skład którego to zespołu włączono Szkołę Podstawową nr 32 im.gen. Jerzego Ziętka i Gimnazjum nr 10. W latach 90-tych szkoła mieści ponad 1700 uczniów.

W roku 2007 szkoła otrzymuje certyfikat "Szkoła bez przemocy"

W roku 2008 szkoła wyróżniona zostaje Znakiem Jakości Interkl@sa.

W roku 2011 szkoła otrzymała tytuł "Szkoły Odkrywców talentów".

4 września 2017r. - w związku z reformą oświaty przestaje istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 i rozpoczyna się proces wygaszania Gimnazjum nr 10, a szkoła otrzymuje nową nazwę SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IMIENIEM GENERAŁA JERZEGO ZIĘTKA
Powrót