P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :2018

Bytomscy radni działający zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej podjęli decyzję o zmianie patrona naszej szkoły.
Spośród zgłoszonych kandydatów w wyborach zorganizowanych w szkole wyłoniono

1 Pułk Strzelców Bytomskich

.W uzasadnieniu uchwały przyjętej przez rajców czytamy, że jest to patron łączący oczekiwania uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
Poprzez nadanie nowego imienia placówka zyska nową tożsamość i możliwość oparcia swoich działań wychowawczych na takich wartościach jak zaangażowanie, poświęcenie i wierność ideałom.
Powrót