P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych informuje, że do dnia 30.11.2020 na portierni szkoły należy złożyć wniosek o świadczenie pieniężne wraz z oświadczeniem oraz wniosek o paczkę mikołajkową (dotyczy pracowników, których dzieci są uprawnione do tego świadczenia). Wnioski są dostępne na stronie internetowej szkoły lub na portierni.
 • Wniosek o pozyczke mieszkaniowa
  (plik.docx)


 • Oswiadczenie o dochodach
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie swiadczenia pienieznego
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/zdrowotnej/materialnej
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie paczek szpitalnych paczek Miko¸ajkowych
  (plik.docx)