P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


Informuję, że wnioski o świadczenie pieniężne wraz z oświadczeniem o dochodach z okazji Świąt Bożego Narodzenia należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25.11.2019 • Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie paczek szpitalnych, paczek "mikołajkowych"
  (plik.docx)


 • Wniosek o pożyczkę mieszkaniową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/zdrowotnej/materialnej
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z ZFŚS
  (plik.docx)


 • Zaswiadczenie o dochodach
  (plik.docx)