P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych informuje, że do dnia 31.05.2023r. należy złożyć wniosek o wczasy pod gruszą wraz z oświadczeniem o dochodach. Wnioski są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.


 • Wniosek o pozyczke mieszkaniowa
  (plik.docx)


 • Oswiadczenie o dochodach
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie swiadczenia pienieznego
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/zdrowotnej/materialnej
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku
  (plik.docx)


 • Wniosek o przyznanie paczek szpitalnych paczek Miko¸ajkowych
  (plik.docx)