P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


Dyrektor  Szkoły:
mgr Grażyna Dyszy

Wicedyrektor  Szkoły:
mgr Ewa GładyszewskaPoprzedni dyrektorzy:
                                 mgr Halina Węgrzyn
                                 mgr Maria Morga

Wicedyrektorzy:     mgr Halina Jarosz
                                 mgr Bronisława Szeja
                                 mgr Dorota Huras
                                 mgr Halina Barwinska
                                 mgr inż. Anna Hoła
                                 mgr Kinga Widera
                                 mgr Grażyna Dyszy
                                 mgr Beata Lempart
Powrot