P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


ZADANIA
  • debata młodzieżowa z udziałem zaproszonych gości na temat: "Dbałość o planetę w wymiarze lokalnym";

  • zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej: "Ekoludek na tropie...";

  • zorganizowanie "Ekopikniku" dla młodzieży oraz lokalnej społeczności;

  • happening artystyczny - Eko-murale;

  • zbiórka surowców wtórnych jako sposób na dofinansowanie młodzieży;

  • segregacja śmieci i zakup specjalistycznych kontenerów;

  • realizacja ścieżki ekologicznej na zajęciach biologii, przyrody oraz w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;

  • założenie ścieżki ekologicznej na boisku szkolnym;

  • udział w happeningach ekologicznych: Święto Ziemi oraz w akcji Sprzątanie Świata;
Powrót