P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


WIZYTA ROBOCZA
W PUERTO LUMBRERAS


W dniach od 6 października do 12 października 2012r. koordynator projektu p. Grażyna Pala oraz dyrektor naszej szkoły p. Maria Morga uczestniczyły w spotkaniu roboczym, które odbyło się w Hiszpanii, w szkole RAMBLA DE NOGALTE w Puerto Lumbreras.
Na spotkanie przybyli wszyscy przedstawiciele partnerskich szkół.
Ustalono sposób i terminy zadań realizowanych w trakcie trwania projektu.
Strona gospodarzy zadbała również o realizację części kulturalno-oświatowej spotkania.
W trakcie pobytu w Hiszpanii mogliśmy zobaczyć takie miejsca, jak PUERTO LUMBRERAS, LORCA oraz MURCIA.


Powrót