P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


GRUPA PROJEKTOWA
COMENIUS


Ustalono grupę nauczycieli, którzy podjęli się działania
w programie Comenius.
  Koordynator: Grażyna Pala
 1. Ewa Kędzierzawska
 2. Anna Mainka
 3. Renata Zeliasz-Nguyen
 4. Elżbieta Żmudzińska
 5. Grażyna Habzik
 6. Grażyna Dyszy
 7. Małgorzata Polak
 8. Ewa Mądrzejewska-Droszcz
 9. Marta Tutaj
 10. Barbara Stacha
Grupa młodzieżowa Comeniusa składa się z 48 uczniów. Powołano łaczników, uczniów, których obowiązkiem będzie utrzymywanie stałych kontaktów z koordynatorem projektu.
 1. klasa 1A - Oliwia Rostkowska
 2. klasa 1B - Michał Czachor
 3. klasa 1C - Paulina Toborek
 4. klasa 2A - Paulina Panchyrz
 5. klasa 2B - Julia Graniczna  Powrót