P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


Korzyści czerpane z ogrodu :

1.Kształtowanie postaw proekologicznych naszych uczniów.

2.Poprawa i podniesienie estetyki otoczenia szkoły.

3.Poznanie fizjologii uprawiania roślin i wartości zdobniczej drzew i krzewów.

4.Kształcenie umiejętności rozpoznawania drzew i krzewów na podstawie liści, kształtu i pokroju danej rośliny.

5.Poznanie zastosowań oraz wymagań w stosunku do składników pokarmowych, temperatury, światła i wilgoci najczęściej uprawianych drzew i krzewów.

6.Zapoznanie uczniów z zasadami generatywnego i wegetatywnego rozmnażania roślin.

7.Zapoznanie ze sposobami uprawiania roślin.

8.Poznanie i zastosowanie niektórzych metod zwalczania chorób i szkodników drzew i krzewów.

9.Kształcenie postaw poszanowania dla pracy własnej i innych osób.

10.Wykorzystanie przyrodniczej bazy dydaktycznej do prowadzenia różnorodnych zajęć szkolnych, do aktywnego poznawania świata przyrody.

11.Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w najbliższym otoczeniu.


Powrót