P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


CELE DYDAKTYCZNE :

   Wykorzystanie przyszkolnego ogrodu dendrologicznego dla    celów dydaktycznych, wychowawczych, ekologicznych i    szkoleniowych.


   1.Wykorzystanie arboretrum dla celów dydaktycznych,    wychowawczych i ekologicznych.

   Dla uczniów najmłodszych kl. I-III arboretrum    wykorzystywane jest do realizacji programu
   nauczania ze środowiska oraz innych przedmiotów, gdyż    treści przyrodnicze są w ścisłej
   korelacji z innymi przedmiotami. Przedmiotami celu realizacji    tematów np."Przyroda w
   różnych porach roku", "Przyroda wokół nas", "Zmiany    zachodzące w przyrodzie", nauczyciel
   nie musi organizować wycieczek dydaktycznych do parku czy    lasu, korzysta z przyszkolnego ogrodu.

   2.W klasach IV-VI na lekcjach przyrody można zrealizować    następujące tematy:

   a) Rozróżnianie pospolitych roślin.
   b) Rozpoznawanie roślin nagozalążkowych.
   c) Rozpoznawanie chronionych roślin nasiennych.
   d) Budowa mofrologiczna i pokrój roślin nagonasiennych i    okrytonasiennych.
   e) Sposoby rozsiewania nasion i owoców.
   f) Rozpoznawanie roślin jedno i dwuliściennych.
   g) Wykonywanie pielęgnacyjnych prac agrotechnicznych.

   3.W klasach III gimnazjum:

   a) Oznaczanie i rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin.
   b) Obserwacja gatunków zaliczanych do tego samego    rodzaju.
   c) Przeprowadzanie doświadczeń np. badania stopnia    zanieczyszczenia powietrza w oparciu o liście krzewów i    drzew.

   4.W ramach koła biologicznego:

   a) Zaplanowanie długotrwałej obserwacji fenologicznych np.    wybranych drzew, krzewów czy roślin zielnych

   5.W szkole podstawowej i gimnazjum:

   a) Obserwacja życia zwierząt np. owadów, pierścienic,    ptaków oraz grzybów

   Przyszkolny ogród dendrologiczny stał się wzorem do    naśladowania przez okolicznych mieszkańców. powstało na    osiedlu z ich inicjatywy wiele małych zieleńców i skwerów.


Powrót